Återvinning av plast – Vad är Det och Varför är det Viktigt för Miljön?

Ända sedan avfallssortering infördes i Sverige på 1990-talet har vi förgäves väntat på en omfattande plaståtervinning. För det är nu välkänt att bara en bråkdel av det skräp som du slänger faktiskt återvinns.

Sverige och andra EU-länder exporterar massor av sopor. Och av all plast öronmärker deponierna där bara förpackningar för återvinningsprocessen som är lukrativ för dem. Resten förbränns eller hamnar i havet.

I denna artikel går vi igenom vad du bör tänka på när du använder och återvinner plast, samt hur återvinning av plast funerar.

Handla plastfritt

Man kan gnälla om politik och ekonomi hur mycket som helst. Istället bör vi minska vår egen plastförbrukning eller vara uppmärksamma på vilken typ av plast som används i förpackningen.

Storpackbutiker

I nästan varje större stad finns nu den ena eller den andra bulkbutiken, alltså butiker där du köper saker i stockpack. Du borde definitivt gå och handla där. Ta med dig Tupperware eller linnepåsar och prova.

Handla i en lågprisbutik eller stormarknad

Speciellt kylda varor kräver vanligtvis förpackning. Det är därför jag fortsätter att besöka den närliggande stormarknaden regelbundet. Men det är helt enkelt svårt att handla riktigt plastfritt. Vissa produkter kommer i både plastförpackningar och returburkar. Dessutom kan du nu köpa frukt och grönsaker i de flesta stormarknader i pappåsar så du är inte beroende av plastpåsar.

För alla andra produkter som bara finns i plastförpackningar är det värt att veta vilka förpackningar som faktiskt återvinns och vilka som är mer benägna att förbrännas eller hamna i havet.

Plaståtervinning

Innan vi urskiljer vilka plastdelar som är mer eller mindre benägna att återvinnas måste vi vara medvetna om vad som egentligen hör hemma i plaståtervinningen.

Tänk på förpackningen som du har slängt i plaståtervinningen hittills! Vad hör egentligen hemma där? Försök att generera så lite restavfall som möjligt. För det kommer definitivt att brännas till slut.

Plaståtervinning – vad betyder det exakt?

Återvinning innebär återanvändning av avfallsprodukter. Wikipedia-artikeln beskriver mycket tydligt att vårt återvinningssystem är baserat på EU-specifikationer. Därefter är det särskilt viktigt att avstå från att använda miljöfarliga ämnen och att återanvända förpackningar när det är möjligt (t.ex. pant). Så kallad materialåtervinning planeras också, där säljbara sekundära råvaror utvinns från restprodukten.

Vid materialåtervinning sorteras plasten först efter storlek med hjälp av silfat. Mycket lätt plastavfall – såsom folier – dammsugs sedan bort. Samtidigt matas burkar in i en separat krets. Sedan väljs andra burkar och tuber. Återvinningsanläggningen kan även sortera annat förpackningsmaterial. Detta gör att dem kan separera de olika plasttyperna, rengöra dem och strimla dem. De resulterande plastavfallen återvinns antingen i denna form eller smälts till granulat. Och nya produkter skapas sedan av detta granulat.

Om omvandling till sekundära råvaror inte är möjlig (tyvärr brukar det vara så) planeras energiåtervinning. Detta betyder vanligtvis inget annat än förbränning. Inom EU måste dock denna förbränning vara industriellt användbar – till exempel för elproduktion.

Återvinningskod

För att vara säker på om förpackningen är återvinningsbar, leta efter den så kallade återvinningskoden. Konsumentrådgivningen ger mer information om detta. Du bör dock endast använda återvinningskoden som vägledning. Eftersom informationen på produkterna är frivillig. Så bara för att förpackningen inte har en kod betyder det inte att den inte är återvinningsbar.

Plaståtervinning – Denna förpackning är återvunnen

Återvinningskoden visar inte bara att förpackningen kan återvinnas, utan också vilken plast den är gjord av. Förutom PVC (polyvinylklorid) finns det PET (polyetylentereftalat), PP (polypropen), PE-HD (högdensitetspolyeten) och andra plaster, som alla i princip skulle kunna återvinnas.

Huruvida förpackningen faktiskt återvinns beror dock på följande frågor:

  • Vilken plast är den gjord av exakt?
  • Är plasten skild från andra material?
  • Vad kan skannern identifiera på återvinningsanläggningen?
  • PS (polystyren) och O (andra plaster)

Det är oftast de tunna plastpåsarna som används för att packa till exempel nötter och chips. Dessa kan inte bearbetas av anläggningen.

PE-HD (High Density Polyethylene) , PP (polypropen) och PET (polyetylentereftalat)

Plastflaskor (PET), yoghurtgrytor (PP), rengöringsmedelsflaskor (PE-HD) kan lätt återvinnas. Särskilt återvunnen polypropen kan konkurrera med nya plaster kvalitetsmässigt. Plasthinkar, transportlådor och korgar kan tillverkas av det. Följaktligen borde PP också vara lukrativt för återvinningsföretag utomlands, så att denna plast förmodligen är den minst problematiska.

Denna plastförpackning är inte återvinningsbar

Det blir problematiskt om du till exempel låter aluminiumlocket på din yoghurtburk sitta kvar eller om du gör dig av med färska behållare. Skalet är gjort av en annan plast än den tillhörande filmen. Skannern i återvinningsanläggningen kommer inte att kunna identifiera plasten. Det slutar med att det eldas..

Skannrarna kan också oftast inte identifiera svart plast.

Återvinning utomlands

Och låt oss nu komma ihåg att en stor mängd avfall exporteras från Sverige och Europa varje år. Som ett resultat av detta anses förpackningen statistiskt sett vara återvunnen. Kort sagt: Även här används faktiskt återvinning till viss del. Dels även i den kvalitet som finns här i landet. Tyvärr blåser det mesta upp i luften eller hamnar i havet.

Plaståtervinning – Så vad ska vi köpa?

Vad är lutsatsen? Oavsett vilken plastförpackning du slänger finns det en risk att den inte återvinns. Det finns dock en del förpackningar som vi med säkerhet vet att de inte kommer att återvinnas. Och det fastän de hör hemma i den gula säcken.

Därför måste vi generellt sett undvika vår plastkonsumtion så mycket som möjligt. Många har därför redan gått med i Zero Waste-rörelsen. Men om du – som jag – inte är redo att helt klara dig utan förpackningsavfall, vänligen observera följande regler:

  • Handla i bulkbutik och i lösvikt
  • Om du har valet mellan glas och plast (t.ex. yoghurt), välj glas!
  • Undvik produkter med återvinningskoder 06 (polystyren) och 07 (övrig plast)!
  • När det är möjligt: ​​Separera olika plaster från förpackningen!
  • Undvik svart plast

Genom att minska din plastförbrukning bidrar du aktivt till att minska deponierna i Sydostasien.

Lämna ett svar

Liknande inlägg