Hållbar Teknik Räddar Miljön – Varför Hållbar Teknik är Viktig för Miljön

Den ökande befolkningen kräver mer och mer energi. För närvarande kan vi inte möta denna utmaning utan att använda fossila bränslen. Men det som inte fungerar idag kan fungera imorgon. För hållbar teknik kommer snart att kunna stoppa den globala uppvärmningen. Den som tror på detta måste vara optimist.

Varför vi behöver hållbar teknik

Om cirka 30 år kommer antalet människor på denna planet att ha ökat med mer än 20%.

Dessutom finns det allt mer  teknologi, vilket kräver ökande strömförbrukning. Så länge behovet av att spara energi inte kommer igenom människors medvetande kommer vi att behöva mer och mer energi i framtiden. Nuförtiden finns det ingen energikälla som vi kan utnyttja utan att störa miljön.

Hållbar teknik – Åtgärderna för att rädda miljön

Det är ingen hemlighet att vi redan har gjort anständiga framsteg mot att minska växthusgaserna. Idag förbrukar vi mycket mindre CO2-ekvivalenter än för 40 år sedan.

Å ena sidan betyder det koldioxid (CO2) i sig. Men detta inkluderar även de andra växthusgaserna. Alltså främst metan och dikväveoxid. Men 1 kg metan har 21 gånger större inverkan på den globala uppvärmningen än 1 kg CO2. Och lustgas har till och med en 310-faldig effekt. Därför vägs CO2-ekvivalenterna därefter.

Varje svensk släpper i snitt ut 8 ton ren CO2 varje år.

Den ytterligare minskningen av växthusgaser ska ske å ena sidan genom användning av förnybar energi. Däremot ska bilar, lastbilar och flygplan göras om från förbränningsmotorer till eldrivna drivningar. Det gör i sin tur att vi använder ännu mer el, som absolut måste genereras rent! Tyvärr är grön el inte alltid ren. Och det måste ändras snarast!

Vind-, vatten- och solenergi – som vi känner dem idag – räcker inte enbart. Förutom människors förståelse för att alla måste titta ordentligt på sin privata energiförbrukning, behöver vi akut hållbar teknik!

Det viktigaste är att vi måste vara optimistiska. Ja; lagringstekniken för vindkraft och solenergi kan ännu inte konkurrera med fossila bränslen. Ändå bör vi inte ge upp förnybar energi direkt. För tekniken kan snart vara klar. Det finns redan några lösningar:

Användning av anslutna elbilar som mellanlagring: Förutsatt att vi laddar våra elbilar med ren el från till exempel solenergi eller vindkraft så skulle man kunna ladda dem medan det är mörkt eller vindstilla. Med tanke på det ökande energibehovet anser jag att detta är otillräckligt som en lösning för full täckning.

Termisk lagring: Elen som genereras omvandlas till värme eftersom den kan lagras i denna form. Vid behov omvandlas sedan värmen till el. Det kommer dock troligen att ta ytterligare några år att göra denna teknik ekologiskt och ekonomiskt lönsam

Elektrolys: Överskottsenergi delar upp vatten till syre och väte. Vi kan använda vätgasen i förbränningsmotorer eller elmotorer samt i gaseldade kraftverk. Det är viktigt att vattnet som används är rent preparerat, vilket i sin tur kräver extra ansträngning

Hållbar teknikvärme-till-kraft-system: I solvärmesystem reflekteras solljus på en enda punkt av hundratals speglar. Detta skapar temperaturer på upp till 1000 grader Celsius. Detta skapar extremt het vattenånga som driver turbiner. Denna särskilt effektiva form av solenergi kan även användas för industriell spillvärme. Så en uppgradering av värme till kraft i industrin kan få oss att återanvända annars helt oanvänd energi.Den nya generationen kärnreaktorer

Det har också skett framsteg inom kärntekniken. Till skillnad från de gamla reaktorerna, som främst är förknippade med härdsmältningsrisker och radioaktivt avfall, har nya kärnkraftverk med de så kallade Generation IV-reaktorerna följande fördelar. Alla dessa alternativ är inte redo för marknaden idag. Men snart skulle de kunna jobba så här:

  • Flytande saltreaktorer eliminera risken för allvarliga haverier i kärnreaktorn.
  • tankarna måste fyllas på mer sällan , vilket innebär minskad risk vid transport av radioaktivt material.
  • Du kan återvinna befintligt kärnavfall som bränsle. På så sätt kan kärnkraftverken till och med se till att det redan befintliga lagret av kärnavfall minskar.
  • Energiproduktion av konventionella kraftverk delar atomkärnor och genererar därmed energi. Kärnfusion innebär sammanslagning av två atomkärnor till en. Överskottsenergin är då den faktiska källan som kan matas in i nätet som el.

Hållbar teknik – kolavskiljning och lagring (CO2-filter)

Carbon Capture and Storage-teknik fångar upp koldioxid vid sin källa och lagrar den i underjordisk lagring. Det kan till exempel vara havsbotten. Men tomma olje- och gasfyndigheter är också tänkbara. Dessa CO2-filter forskas fortfarande på.

Är det redan för sent för hållbar teknik?

Vi är redan på väg att nå de första tipppunkterna i jordens klimatsystem. Permafrostjordarna omsluter stora lager av koldioxid och metan. Vi behöver våra glaciärer som reflektorer av solljus. Regnskogar och korallrev är naturliga CO2 Filter.

Så fort något förändras kommer den globala uppvärmningen att accelerera oåterkalleligt. Det finns olika åsikter om hur hög vår CO2-budget är fram till den första tipppunkten. Vi måste i alla fall erkänna: Varje dag räknas. Och det är därför vi inte kan vänta för evigt på tekniken som kommer att lösa alla våra problem.

I slutändan är det återigen vi som måste bidra till att lösa klimatkrisen genom att dra ner på konsumtionen. Och vi måste också göra det klart för andra som ännu inte är tillräckligt medvetna om problemen. Genom att konsumera mindre sparar vi växthusgaser.

Lämna ett svar

Liknande inlägg