Orsaker och Lösningar till CO2-utsläpp [Koldioxidutläpp]

Det borde vara klart för alla vid det här laget att koncentrationen av växthusgaser är primärt ansvarig för den globala uppvärmningen. Koldioxid (CO2) står för den största andelen av dessa växthusgaser. Men hur kommer CO2-utsläppen till? Vilka är de huvudsakliga källorna till CO2-utsläpp och hur minskar vi CO2-utsläppen?

Varför bryr vi oss om CO2-utsläpp?

Växthusgaser – dessa är huvudsakligen koldioxid (CO2), Metan (CH4) och vattenånga (H2O) – utgör en mindre del av vår jords atmosfär. Nämligen mindre än 1 tusendel. Atmosfären består främst av kväve och syre. På grund av atmosfärens koncentration av växthusgaser kan solens värme tränga in i atmosfären. Det är dock förhindrat att fly.

Enligt Federal Environment Agency utgör CO2 lejonparten av bidraget till växthuseffekten. Enligt detta beror 2/3 av den globala uppvärmningen på koldioxid. På andra plats kommer metan, som huvudsakligen produceras vid rötning av idisslare och risodling.

I klartext betyder detta: Ju mer CO2 vi släpper ut, desto högre är risken för global uppvärmning! Och desto större konsekvenser får klimatförändringarna.

Vem orsakar CO2-utsläppen?

Denna fråga kan besvaras på många sätt. Låt oss börja med oss ​​själva och andra levande varelser: Vi andas in syre och avger koldioxid när vi andas ut. Dessutom frigörs CO2 när växter ruttnar. Men det är inte det verkliga problemet! Så du kan andas lugnt. Samspelet mellan människor och djur å ena sidan och växter å andra sidan är ett naturligt kretslopp.

Det blir problematiskt först när fossila bränslen (olja, gas, ved eller kol) förbränns i stor skala. Sedan industrialiseringens början har törsten efter energi fortsatt att öka över hela världen. Och denna energi antänds av just denna typ av förbränning.

Låt oss först titta på de utvecklade länderna som förbrukar mest CO2.

Länderna med de största CO2-utsläppen

Enligt statista.com är Tyskland på sjätte plats bland de största koldioxidutsläppande länderna. De står för bara för 2% av koldioxidutsläppen globalt. I förhållande till Kina med nästan 28% och USA med ca 15% kan Tyskland nog kalla sig en riktig naturälskare. Situationen är annorlunda när det gäller konsumtion per capita. Varje invånare i Tyskland släpper ut i genomsnitt 8,7 ton CO2 per år, medan CO2-förbrukningen per capita i Kina bara är 6,68 ton.

Sedan 1990 har CO2-utsläppen minskat med runt 30 % i Tyskland och många länder i framförallt Europa. Den främsta anledningen till detta är att kolbrytningen har minskat i Tyskland och andra Europeiska länder.

Visserligen fortsätter tillgången på energi från förnybara källor att öka. Ändå kommer en stor del av många länders energi fortfarande från fossila bränslen. Med skillnaden att elen producerades utomlands. Så minskningen av CO2-utsläpp har orsakat en ökning i andra länder.

Ekonomiska sektorer med de högsta CO2-utsläppen

Med en andel på 42% är den största besparingspotentialen inom området el och gas. Men transportsektorn står också för nästan en fjärdedel av den totala globala konsumtionen. Det betyder framför allt flyg och sjöfart samt vägtransporter och logistik. Övrig industri orsakar 19 % av CO2-utsläppen.

Nu skulle det vara ett tillfälle att luta sig tillbaka och rasa mot politik och ekonomi. Varför vacklar utbyggnaden av förnybar energi? Hur kan det komma sig att elfordon fortfarande är så omogna? Kollektivtrafiken är för opålitlig och för dyr.

Ja, politikerna kunde göra mer. Ändå kan du och jag också ge ett litet bidrag till att minska utsläppen av CO2 genom vårt konsumentbeteende.

Så här kan du minska CO2-utsläppen

Hur hjälper det att skylla på andra för situationen? Var och en av oss bär ett visst ansvar. När vi pratar om hur man kan minska koldioxidutsläppen gör vi också andra medvetna om ämnet.

Minska ditt koldioxidavtryck

Ditt koldioxidavtryck inkluderar mängden koldioxid du producerar under en viss tidsperiod. För att bestämma ditt koldioxidavtryck kan jag rekommendera WWF-fotavtryckskalkylatorn.

El och gas

Vi har redan konstaterat att sektorn för ”el- och värmeproduktion” i ekonomin står för den största andelen växthusgaser. Det är bäst att börja så här: Tänk på hur du kan spara el och gas i ditt hushåll!

  • Vilken energimärkning har ditt kylskåp? Är det vettigt att skaffa ett mer energieffektivt kylskåp? Hur många grader är den inställd på?
  • Är lämplig temperatur i vart och ett av dina rum, eller kan du skruva ner värmen lite här och där?
  • Släck ljuset i rum du inte är i!
  • Har du enheter i ditt hushåll som du kan stänga av helt istället för att lämna dem i standby?
  • Köper du redan grön el? Annars är det akut dags för en förändring!

Animaliska produkter

Jag vill inte tvinga dig att bli vegan här. Ändå bör du veta att varje person orsakar mycket CO2 bara genom att äta kött. Men mejeriprodukter och ägg har också ett mycket högre koldioxidavtryck än rent växtbaserade produkter. Enligt en studie från University of Oxford sparar en rent vegansk livsstil 670 kg CO2 per år. Framför allt skulle metanutsläppen minska extremt mycket.

CO2-utsläpp från flygplan

Massor av passagerare transporteras varje år av passagerarflyg. Ett flyg från Göteborg till Mallorca och tillbaka orsakar mer än 0,75 ton CO2. Det är cirka 4 ton till New York och tillbaka. Ditt ekologiska fotavtryck bestäms uppenbarligen i stor utsträckning av dina resor.

Man släpper ut endast 10 till 15 % av CO2-utsläppen från ett flyg med tåg fick mig att ompröva det hela.

CO2-utsläpp av bil

Varje bil kör i genomsnitt 14 200 km om året.

Enligt CO2-Online släpper du ut i snitt 2,35 kg koldioxid för varje liter bensin. Så om du kör 10 000 mil om året med en förbrukning på 10 liter per 100 mil får du 2,35 ton CO2.

Kan man åtminstone byta till buss och tåg då och då eller till och med cykla till jobbet? Varje resa räknas att du inte kör bil.

Kryssningar

Många svenskar tar kryssningar varje år. På webbplatsen cruisetricks.de står det: ”Till exempel, en sjudagarskryssning i en standardhytt, upptagen av 2 personer på ett fartyg med mer än 3 000 passagerare, resulterar i CO2-utsläpp på 1,3 ton per person”.

Hur mycket CO2 får du orsaka för att leva klimatneutralt?

För att svara på denna fråga behöver du veta detta: Hur mycket CO2-utsläpp får du orsaka per år för att inte skada naturen.

Svaret på detta beror på så många faktorer att jag inte kan ge dig ett definitivt svar. WWF:s klimatkalkylator visar att vår planet för närvarande kan hantera en genomsnittlig konsumtion per capita på cirka 4 ton koldioxid per år. Låt oss anta att du vill uppnå detta riktmärke: Då skulle du behöva bli vegan, bo i en liten lägenhet och utan bil, bara äta säsongens frukt och undvika flygresor.

Sammanfattningsvis: Om du vill leva ett klimatneutralt liv, var beredd på vissa restriktioner!

CO2-kompensation – Köp själv klimatneutralitet

Om du bestämmer dig för att flyga eller släppa ut koldioxid någon annanstans har du möjlighet att kompensera för dessa utsläpp.

Du kan också räkna ut hur mycket CO2 du har släppt ut. Du kan kvitta detta belopp någon annanstans i form av ett certifikat. Beloppet du betalar för det används i ett klimatskyddsprojekt, till exempel för förnybar energi. Detta sparar i sin tur utsläpp.

Hur mycket kostar CO2-kompensation?

Det hela är allt annat än dyrt. Beroende på leverantör är du involverad med 50 till 250kr per ton koldioxid.

Möjligheten till frivillig ersättning ska inte få dig att leva i lyxens knä och rensa ditt samvete på grund av dina ”klimatsynder” med pengar. I grund och botten tycker jag att erbjudandet är rimligt. Det är åtminstone ett bra alternativ när det gäller miljöskydd.

Genom att minska CO2-utsläppen kan vi också stoppa konsekvenserna av klimatförändringarna.

Lämna ett svar

Liknande inlägg