Vad är en Hållbar Bank? Allt du bör Veta

Vad är en hållbar bank? Handlar det bara om att delta i klimatprojekt? – Nej, det ligger mycket mer bakom det!

Hela affärsmodellen måste inriktas på hållbarhet! Det finns många banker som beskriver sig själva som hållbara. Men begreppet hållbarhet tolkas väldigt olika. I det här inlägget går vi bakom kulisserna på finansiella institutioner. Vi kontrollerar kriterierna för en hållbar bank och vad du bör tänka på om du vill ha en hållbar bank.

Vad är en hållbar bank?

I grunden brukar en hållbar bank erbjuda oss privatkunder samma utbud av produkter som vilken annan bank som helst. Även här får du ett checkkonto, ett kreditkort, byggföreningslån, sparkonton etc.

Titeln ”hållbar” eller ”miljövänlig” är dock inte fastställd eller någonting som etableras enligt bestämda regler.

Därför är det lätt för vilken bank som helst att kalla sig en sådan finansiell institution. Utan att behöva frukta några juridiska konsekvenser förstås.

Klimatskyddet blir allt viktigare i människors medvetande. Att posera som en hållbar bank har därför blivit ett populärt marknadsföringsverktyg för banker. Med några euro engagerar du dig i välgörenhetsprojekt. Och kunderna får redan höra: Vi är en hållbar bank!

Hållbar bank – kriterierna

För att begränsa ämnet lite mer har vi tagit fram några viktiga hållbarhetsstandarder. Alla som uppfyller dessa kriterier ses av konsumentrådgivningen som en hållbar bank. Dessa standarder är dock inte bindande för någon.

Och eftersom det är så måste du som bankkund själv bestämma: Vilka egenskaper måste min bank uppfylla? Det här är egenskaperna jag personligen förväntar mig av en hållbar bank.

Klimatskydd

Att investera i fossila bränslen är inte hållbart. Brunkol och stenkol samt naturgas och råolja finns inte bara tillgängliga i begränsade mängder på vår planet. De är också den främsta orsaken till CO2-utsläpp.

En del anser också att kärnenergi bör inkluderas här. Men säkerheten och miljöpåverkan från kärnenergi är extremt beroende av vilken teknik som används. Även om betydande framsteg redan har gjorts driver stora delar av världen fortfarande kärnkraftverk, vilket innebär allvarliga problem. Å andra sidan klarar den nya generationen av kärnkraftsteknik även att ta tillvara kärnavfall som redan har producerats och därför är ganska hållbart. Så så länge banken bara investerar i den nya tekniken är det acceptabelt.

Mänskliga rättigheter och djurens välbefinnande

Investeringar i företag som accepterar barnarbete eller djurförsök eller på annat sätt bryter mot mänskliga rättigheter bör undvikas.

Dessutom kan alla som handlar med mat driva upp priserna. Stigande matpriser gör att människor i framför allt utvecklingsländer inte längre har råd med sina måltider. Resultatet är hunger och elände. Satsningar på genteknik och utveckling av bekämpningsmedel är för övrigt också förkastliga. Banken får inte heller ha något med detta att göra.

Slutligen, en bank som gör affärer med försvarsindustrin agerar omoraliskt. Detta motsäger inte termen ”hållbar”. Ändå ser jag det som ett uteslutningskriterium för en hållbar bank!

Främjande av förnybar energi, sociala projekt, utbildning och miljö

Det räcker inte att banken förhåller sig passiv och håller sig borta från omoraliska investeringar. Jag förväntar mig att en hållbar bank är aktiv.

Den måste stödja projekt som gör världen till en bättre plats. Den som har makt att ta räntefria lån och att låna ut sina kunder pengar mot ränta måste också kunna frigöra några euro till klimatskyddsprojekt. Det handlar inte om att banken skänker pengarna. Jag är redan nöjd om de beviljar lågräntelån för dessa områden och stödjer dem.

Full transparens

Det räcker inte att din bank försäkrar dig om att de investerar hållbart. Du vill också kunna se det. Därför förväntas full transparens från den hållbara banken. Dem måste kunna bevisa vad dem gör med dina pengar.

Hållbar bank – Vilka finansiella institutioner är verkligen hållbara?

Enligt min forskning försöker i stort sett alla banker försöker smycka sig med titeln ”hållbar” här och där. Tyvärr är det bara väldigt få av dem som uppfyller ovanstående kriterier. Tydligen är den ena eller den andra branschen för frestande att klara sig utan på grund av dess utmärkta avkastningsförväntningar.

Det är bättre att fortsätta investera i fossila bränslen och vapen. Då försöker man samtidigt få kunderna att tro att man är en hållbar bank. Det finns alltid bankkunder som inte tänker längre och gillar att bli vilseledda.

En hållbar bank innebär att investeringar och lån uteslutande går till hållbara framtida projekt. Dessa är huvudsakligen:

 

Lämna ett svar

Liknande inlägg